Vad är en copywriter? Svar på dina frågor om copywriter-yrket


Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

En särskild typ av skribent som du kanske hört talas om är copywritern. Men vad gör en sådan och hur skiljer sig en copywriter från till exempel en content writer eller en vanlig frilansskribent?

I den här artikeln går vi igenom copywriterns yrkesroll och reder ut vad den egentligen innefattar.

Vad är copywriter?

En copywriter är en yrkesperson som sysslar med att skriva texter, många gånger inom reklambranschen.

När ett företag vill beskriva sina produkter, tjänster, sitt företag och dess vision, marknadsföra kampanjer med mera, är det vanligt att de har en eller flera professionella anställda för att utföra detta. Där ingår oftast en copywriter, som ligger bakom texter och manus i företagets kampanjer.

Texterna som copywritern skriver kan vara tänkta för många olika ändamål, till exempel:

 • Broschyrer
 • Reklamfilmer
 • Webbinnehåll
 • Företagsbeskrivningar
 • Nyhetsbrev
 • Pressmeddelanden

Hos företag som huvudsakligen sysslar med marknadsföring, reklam eller PR, till exempel reklambyråer, brukar det vanligtvis finnas ett team där en copywriter ingår. Utöver denna roll kan teamet också ha någon eller några av dessa yrkesroller:

 • Art Director – Ansvarig för utformning av reklamen, allt ifrån design och foto till layout och textdesign.
 • Projektledare – Med ansvar för arbetet, kundkontakt med mera och ska se till att arbetet levereras enligt förväntan.
 • Creative Director – Förkortas ofta CD. Huvudsaklig ansvarig för att de kreativa delarna hänger ihop. Det är CD:n som har ansvaret för att visionen förverkligas tillsammans med copywriter och art director.

Var kommer ordet copywriter ifrån?

Ordet består av de engelska termerna copy och writer som i det här fallet betyder ungefär ”en nedskriven text” och ”skribent”.

Ordet copy har traditionellt ofta används i samband med de texter som produceras på en nyhetsredaktion eller en reklambyrå, även om begreppet vidgats en hel del över tid.

Enligt bloggen Grammarphobia råder en del oklarheter om bakgrunden till att copy kommit att användas för det skrivna ordet. Ett tänkbart ursprung är ordet copia i det latinska språket. Det kan betyda ungefär överflöd, eller rättighet och makt. Det kan i sin tur ha lett till att det kom att användas för att beskriva makten eller rättigheten att transkribera ord i text.

Vidare skriver de att man under 1500-talet hade börjat använda ordet copy för att beskriva alla former av det skrivna ordet. Först 1889 började ordet copy användas för att beskriva nyheter i skriven form, då av George Bernard Shaw i Fabian Essays in Socialism.

Ordet copywriter, eller copy-writer, verkar ha introducerats som begrepp 1911, då beskrivet som professionella reklamskribenter. Denna beskrivning ligger nära hur copywriter-begreppet används idag, även om bredden på de jobb en copywriter kan tänkas utföra har utökats en hel del.

Copywritern och lön – Hur mycket tjänar en copywriter?

Beroende på hur en copywriter är anställd kan lönen variera en del.

En copywriter anställd hos en PR-firma kan tjäna omkring 39 500 kronor, även om det varierar en hel beroende på erfarenhet med mera (källa: SCB)

Utöver att arbeta på en reklambyrå, PR-firma eller liknande, kan copywritern vara anställd direkt hos ett företag. Större bolag som ofta behöver gå ut med olika utskick som pressmeddelanden, kundbrev, offentliga uttalanden och egen marknadsföring, har ofta ett in-house-team av copywriters bland annat.

Därutöver kan en copywriter vara egenanställd och till exempel frilansa.

Kan man göra copywriterjobb som frilansare?

Ja. Det är vanligt att mindre företag eller egenföretagare efterfrågar copywriter-tjänster. Det kan handla om till exempel företagsbeskrivningar, reklamtexter, produktbeskrivning, nyhetsbrev med mera.

Det är väldigt vanligt att du som frilansskribent får förfrågan om att skriva copywrite-texter. Vissa skulle kanske hävda att du för att kunna kalla dig copywriter behöver vara utbildad inom området och ha spetskompetens, medan andra menar att det är själva utförandet som räknas.

Oavsett vad du kallar dig själv, kommer du som frilansare hur som helst med stor sannolikhet att få skriva några texter åt företag som söker efter en duktig copywriter.

Vad är skillnaden på till exempel en copywriter och en content writer?

Ibland kan de olika namnen på yrkesrollerna för skribenter gå in i varandra eller kännas snarlika. En enkel förklaring som visar skillnaden på hur det vanligtvis brukar se ut, är denna:

 • Frilansskribent – Kan vara vilken sorts skribent som helst som är egenanställd och frilansar.
 • Content writer – Vanligtvis någon som skriver innehåll för webben, till exempel för bloggar, produktbeskrivningar, recensioner med mera. Skriver ofta större mängder innehåll.
 • Copywriter – Skriver i huvudsak säljande texter, med fokus på väl valda ord med syfte att sälja, skapa en god image eller bidra till god PR för ett företag.

Behöver ni välskriven copy till ert företag? – Anlita en copywriter idag!

Några exempel på texter jag har erfarenhet att skriva är:

 • Företagsbeskrivningar
 • Produktbeskrivningar
 • Reklamfilmsmanus

Om ni har en text ni behöver hjälp med får ni mer än gärna kontakta mig, så kan vi se hur jag kan hjälpa er med er copy!

Peter

Mitt namn är Peter. Frilansskribent, intresserad av skapande på webben i många olika former. Älskar nya utmaningar och att hela fortsätta utvecklas och lära mig nya saker.

Tidigare inlägg